Eerst proberen, later betalen? Betaal uw bestelling na ontvangst eenvoudig met Klarna.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Barnington Outdoor Covers ten aanzien van de website www.barnington.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Barnington. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Barnington. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Barnington met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Barnington behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Barnington, welke geen eigendom zijn van Barnington, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Barnington. Hoewel Barnington uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Barnington worden onderhouden wordt afgewezen.

Druk- en zetfouten voorbehouden. De vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. Barnington kan wijzigingen in prijs en uitvoering niet uitsluiten.